ΠΕΛΑΤΕΣ

Eνδεικτική αναφορά σε εταιρίες και οργανισμούς που εμπιστεύονται την 13CS για τον σχεδιασμό, εγκατάσταση και υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων τους.

FORTHcrs

Η υποδομή πληροφορικής της εταιρείας  είναι από τα πιο δυναμικά και κρίσιμα περιβάλλοντα με απαίτηση συνεχούς λειτουργίας των συστημάτων κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, τήρηση αυστηρών κανόνων και προτύπων που αφορούν την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων και υψηλή διαθεσιμότητα σε όλη τη διάρκεια του 24ωρου και σε όλη τη διάρκεια του έτους.

 

Απαιτούνται πιεστικοί χρόνοι εκτέλεσης των συνήθων διαδικασιών με πολλαπλές και διαφορετικές κρίσιμες εφαρμογές OLTP (Online Transaction Processing) μέχρι DWH (Data Warehouse) και με τεράστιο όγκο δεδομένων.

 

Η 13CS έπειτα από ανάλυση των αναγκών, ανέλαβε τον σχεδιασμό και δημιουργία ενός Virtualization περιβάλλοντος και την μεταφορά σε αυτό όλων των υπηρεσιών της εταιρείας που θα μπορούσαν να μεταφερθούν στο στενό Downtime window και ταυτόχρονα σύμφωνες με την αυστηρή πολιτική εταιρείας.

 

Η λύση περιελάμβανε εξοπλισμό και storage των εταιρειών Lenovo και ΙΒΜ, δικτυακό εξοπλισμό της εταιρείας Cisco, συστήματα ασφαλείας της εταιρείας Watchguard καθώς και πολλαπλά λογισμικά (VMWare, Veeam, iCluster κ.α.)

Τον σχεδιασμό, υλοποίηση, συντήρηση και υποστήριξη της λύσης ανέλαβε εξ΄ολοκλήρου η 13CS.

 

Η FORTHcrs  θυγατρική του ομίλου Forthnet  και ο μοναδικός πάροχος συστημάτων κρατήσεων και διανομής ακτοπλοϊκών εισιτηρίων  εμπιστεύεται από το 2000 την 13CS  για την πλήρη μηχανοργάνωση της.

HELLENIC SEAWAYS

Στην Hellenic Seaways  το περιβάλλον  πληροφορικής είναι εξαιρετικά δυναμικό και κρίσιμο με υψηλές απαιτήσεις  ασφάλειας, 24ωρη διαθεσιμότητα, διαχείριση τεράστιων όγκων δεδομένων και τήρηση αυστηρών προτύπων και διαδικασιών.

 

Σε αυτό το περιβάλλον και προδιαγραφές του τμήματος πληροφορικής, κλήθηκε η 13CS να σχεδιάσει μια λύση backup για τις ανάγκες της εταιρείας.

 

Η 13CS σχεδίασε  και δημιούργησε  ένα Virtualization περιβάλλον με στόχο την μεταφορά σε αυτό όλων των υπηρεσιών της εταιρείας που θα μπορούσαν να μεταφερθούν στο στενό Downtime  window και ταυτόχρονα θα ήταν σύμφωνες με την αυστηρή πολιτική εταιρείας.

Το έργο υλοποιήθηκε με εξοπλισμό και storage των εταιρειών Lenovo και ΙΒΜ, δικτυακό εξοπλισμό της εταιρείας Cisco, συστήματα ασφαλείας της εταιρείας Watchguard  καθώς και πολλαπλά λογισμικά (VMWare, Veeam, iCluster κ.α.)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Η 13CS σχεδίασε, προμήθευσε και εγκατέστησε στον Νοσοκομείο όλο τον εξοπλισμό του Datacenter.

Η λύση που υλοποιήθηκε αποτελείται από Flex Chassis, Storage και Τape Library της εταιρείας Lenovo.

 

Έγινε εγκατάσταση λογισμικού Virtualization της εταιρείας VMWare καθώς και η σχεδίαση και εγκατάσταση DR εξοπλισμού σε άλλο χώρο του Νοσοκομείου.

 

Η κρισιμότητα  των λειτουργιών και εφαρμογών που υπάρχουν  στο νοσοκομείο απαιτεί την απρόσκοπτη και απροβλημάτιστη λειτουργία της υποδομής. Η εμπειρία της 13CS σε μεγάλα και απαιτητικά έργα εξασφάλισε στο νοσοκομείο την απρόσκοπτη λειτουργία και σε συνδυασμό με τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υποστήριξης την απροβλημάτιστη λειτουργία.

IΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Η 13CS  επιλέχθηκε ως ανάδοχος του έργου Virtualization  για το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών.

Ο εξοπλισμός που επιλέχθηκε είναι τύπου Blade Servers και  storage της εταιρείας Lenovo.

 

H 13CS  ολοκλήρωσε επιτυχώς το έργο αλλά προχώρησε και σε περαιτέρω εγκαταστάσεις εξοπλισμού ασφαλείας (Watchguard Firewalls ), φιλτραρίσματος ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (Barracuda email security gateway) αλλά και την εγκατάσταση ασύρματου δικτύου στους χώρους του Νοσοκομείου.

ΛΑΪΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Η 13CS  επιλέχθηκε ως ανάδοχος του έργου Virtualization.

Ο εξοπλισμός που επιλέχθηκε είναι τύπου Blade Servers και storage της εταιρείας Lenovo.

 

H 13CS  ολοκλήρωσε επιτυχώς το έργο αλλά προχώρησε και σε εγκαταστάσεις εξοπλισμού ασφαλείας (Watchguard Firewalls, Barracuda email security gateway) και στην εγκατάσταση ασύρματου δικτύου στους χώρους του Νοσοκομείου.

 

Η βασικές εφαρμογές του νοσοκομείου λειτουργούν σε περιβάλλον Actian Ingres RDBMS της οποίας η 13CS  είναι ο μοναδικός πιστοποιημένος και εξουσιοδοτημένος εγκαταστάτης και υποστηρικτής στην Ελλάδα.

TITANIA HOTEL

Σχεδιασμός, προμήθεια και εγκατάσταση  ολόκληρης της  κεντρικής υπολογιστικής υποδομής του Data Center του ξενοδοχείου. Η λύση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με προϊόντα της εταιρείας Lenovo.

Η κεντρική υποδομή Virtualization έγινε με χρήση προϊόντων VMware.

VENTOURIS FERRIES

Προμήθεια, εγκατάσταση ολόκληρου του κεντρικού και περιφερειακού εξοπλισμού πληροφορικής της εταιρείας και παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης καλύπτοντας όλο το φάσμα των αναγκών της εταιρείας.

RESOUL LOGISTICS

H 13CS  σχεδίασε και υλοποίησε το DR site της εταιρείας καθώς και την διασύνδεση με τα κεντρικά γραφεία με χρήση ασυρμάτων επικοινωνιών.

 

Επίσης προμήθευσε και υλοποίησε τον εξοπλισμό και λογισμικό για τις λειτουργίες backup και archiving των δεδομένων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο